ژاپن: 35 میلیون دلار آماده پرداخت به UNRWA است


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه ژاپن با بیان اینکه در مورد تعلیق کمک های مالی به آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی تجدید نظر کرده ایم، گفت: اکنون 35 میلیون دلار آماده پرداخت به آنروا است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85434192/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DB%B3%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA