کاخ سفید: اقدامات پیونگ یانگ تهدیدی برای صلح و امنیت شبه جزیره کره است


تهران- ایرنا- یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرد کره شمالی به توسعه توانایی های نظامی خود ادامه می دهد و این مساله تهدیدی جدی برای برقراری صلح و امنیت در شبه جزیره کره و شمال شرقی آسیا به شمار می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972226/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87