کاهش قوانین سخت‌گیرانه ژاپن برای جذب نیروی نظامی
تهران-ایرنا- وزارت دفاع ژاپن در راستای جذب نیروهای جوان به ارتش این کشور، قوانین سختگیرانه برای استخدام نیروی‌های نظامی را کاهش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85389482/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C