کره‌شمالی روز پرتاب آزمایشی موشک قاره‌پیمای خود را «روز صنایع موشکی» نامید


تهران – ایرنا – کره شمالی سالروز پرتاب آزمایشی موشک بالستیک قاره پیمای هواسونگ-۱۶ در سال ۲۰۲۲ را «روز صنایع موشکی» نامیده است و آن را نشان دهنده قدرت هسته ای خود می داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85281324/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9