کره جنوبی در پی افزایش صادرات تسلیحات و بالگردهای بومی


تهران- ایرنا- آژانس مذاکرات نظامی کره جنوبی امروز اعلام کرد این کشور قرار است برای افزایش صادرات تسلیحات نظامی، دو بالگرد بومی خود را در نمایش هوایی شهر دوبی به نمایش بگذارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289323/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C