کره جنوبی و آمریکا، نزدیک مرزهای کره شمالی رزمایش برگزار کردند


تهران – ایرنا- ارتش کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد: سئول و واشنگتن، یک رزمایش مشترک را در نزدیکی مرز با کره شمالی برگزار کرده‌اند تا آمادگی رزمی مشترک خود را تقویت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85342906/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF