کره شمالی: آمریکا نمی تواند روسیه را شکست دهد


تهران- ایرنا- وزارت دفاع کره شمالی با انتقاد از انتقال مخفیانه موشک های دوربرد آمریکایی به اوکراین، تاکید کرد که آمریکا نمی تواند روسیه را شکست دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85460167/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D8%AF