کره شمالی: ادعای ارسال مهمات از سوی پیونگ یانگ به روسیه کذب است


تهران- ایرنا- وزارت خارجه کره شمالی بامداد جمعه در بیانیه‌ای ادعای آمریکا درباره ارسال مهمات از سوی این کشور به روسیه را رد کرد و آن را خبری کذب خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977960/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA