کره شمالی جزئیات آزمایش موشکی مافوق صوت جدید خود را اعلام کرد


تهران – ایرنا – پیونگ یانگ صبح چهارشنبه تایید کرد که یک موشک مافوق صوت جدید، میان برد و سوخت جامد را تحت نظارت کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی آزمایش کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85433389/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF