کره شمالی همکاری امنیتی میان واشنگتن، توکیو و سئول را به مقابله‌ای سخت تهدید کرد


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با بیان اینکه آمریکا می‌تواند با اقدامات خود در نهایت با کره شمالی وارد درگیری نظامی شود، همکاری امنیتی واشنگتن، توکیو و سئول را به مقابله‌ای سخت تهدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85339540/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C