کره شمالی وتوی آمریکا در مورد آتش‌بس غزه را محکوم کرد


تهران– ایرنا– یک مقام ارشد کره شمالی از آمریکا به دلیل ممانعت از برقراری آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه انتقاد و تاکید کرد وتوی قطعنامه سازمان ملل «استانداردهای دوگانه» واشنگتن را نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317236/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF