کره شمالی و اوکراین؛ محور دیدار وزرای خارجه کره جنوبی و فرانسه


تهران- ایرنا – پارک جین وزیر امورخارجه کره جنوبی با همتای فرانسوی خود در پاریس دیدار کرد و دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی از جمله جنگ اوکراین، کره شمالی و روابط دوجانبه مذاکره کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288439/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87