کره شمالی و مغولستان بر گسترش همکاری های متقابل تاکید دارند


تهران- ایرنا- معاون وزیر امور خارجه کره شمالی در دیدار با مقامات مغولستان بر گسترش همکاری های دوجانبه تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85416208/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84