کشته شدن چهار کارگر چینی در انفجار کارخانه نیکل اندونزی


تهران-ایرنا- بر اثر انفجار کارخانه نیکل در اندونزی، ۱۳ کارگر جان خود را از دست دادند که از بین آنها چهار نفر شهروند چین بودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332208/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C