کمک‌رسانی قایق‌ گشت‌زنی کره‌جنوبی به کشتی کره‌شمالی


تهران – ایرنا – قایق گشت‌زنی کره‌جنوبی امروز (یکشنبه) یک کشتی کره‌شمالی که در مرز دریایی دو کره به گل نشسته بود را یافت و به مسافران آن کمک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85274481/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C