«کیمونو» پوشاک سنتی و زیباترین گنجینه ملی ژاپنی‌ها


تهران- ایرنا- پوشش‌های سنتی ایران و ژاپن از مولفه‌های مهم در توسعه روابط فرهنگی ایران و ژاپن است، «کیمونو» زیباترین گنجینه ملی و لباس سنتی ژاپنی‌ها است که مردان، زنان و کودکان همچنان در جشن­‌ها و مناسبت­‌های ویژه این کشور به تن می­‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85281638/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7