کیم جونگ اون بر تمرینات جنگ هوایی در لیموزین پوتین نظارت داشت


تهران-ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با لیموزین اهدایی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مانورهای جنگ هوایی در این کشور را مشاهده کرد و بر آمادگی “واقع بینانه” سربازان برای نبرد تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85419463/%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF