گشت هوایی مشترک فیلیپین و آمریکا بر فراز دریای جنوبی چین
تهران- ایرنا- ارتش فیلیپین یک گشت هوایی مشترک را با ایالات متحده آمریکا بر فراز دریای جنوبی چین انجام داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392620/%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86