گفتگو وزرای خارجه کره جنوبی و فیلیپین برای گسترش روابط دوجانبه


تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه کره جنوبی روز جمعه با همتای فیلیپینی خود راه های تقویت روابط دوجانبه را بررسی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85412114/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87