گفت وگوی تلفنی وزرای خارجی چین و فیلیپین درباره مشکلات دریای چین جنوبی


تهران-ایرنا- وزرای خارجه چین و فیلیپین در تماس تلفنی درباره مشکلات و چالش‌های دو کشور درخصوص تنش‌های پیش‌ آمده در دریای چین جنوبی بحث و تبادل نظر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85329068/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C