گفت وگوی وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی و تاکید بر کاهش تنش‌ها


تهران- ایرنا- یوشیماسا هایاشی وزیر امور خارجه ژاپن با پارک جین همتای کره جنوبی خود در مونیخ دیدار و طرفین بر کاهش تنش‌های فی ما بین تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033869/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7