۱۰۰ شلیک توپخانه ای از سوی کره شمالی به دریای شرق


تهران- ایرنا – براساس گزارش ارتش کره جنوبی؛ امروز چهارشنبه تنها ظرف هفت ساعت، کره شمالی پس از پرتاب دستکم ۱۷ موشک بالستیک، حدود ۱۰۰ شلیک توپخانه ای نیز به سوی منطقه ای بیطرف و خنثی در دریای شرق انجام داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930762/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82