۲۰ کشته بر اثر رانش زمین در چین


تهران- ایرنا- رانش زمین در جنوب غربی چین ۲۰ کشته بر جای گذاشت و همچنان سرنوشت چند مفقود ، مشخص نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85363136/%DB%B2%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86