۳۱ ملوان نیروی دریایی تایلند در حادثه واژگونی ناو جنگی مفقود شدند


تهران-ایرنا- مقامات تایلندی اعلام کردند که در سانحه واژگونی یک ناو جنگی نیروی دریایی این کشور در آبهای مواج در خلیج تایلند دست کم ۳۱ ملوان این ناو ناپدید شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975094/%DB%B3%DB%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF