۴۹ قربانی، آخرین آمار تلفات سیل و رانش زمین در کره جنوبی


تهران- ایرنا- بنابر اعلام مقامات کره جنوبی، شمار قربانیان بارش شدید باران، سیلاب و رانش زمین این کشور به ۴۹ تن افزایش یافته است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85172115/%DB%B4%DB%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C