34 کشته و 16 مفقود بر اثر جاری شدن گدازه در اندونزی


تهران – ایرنا – رئیس اورژانس سازمان بلایای طبیعی محلی اندونزی روز یکشنبه گفت: تلفات سیل گدازه های سرد در استان سوماترا غربی اندونزی به 34 نفر افزایش یافت و دست کم 16 نفر مفقود شده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85474826/%DB%B3%DB%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C