دیداø± †Ú¯Ø§Ù¾ÙˆØ±

دیدار آتی وزرای دفاع آمریکا و چین در سنگاپور

به و §Ø³ÛŒ Ø²Ø±Ø §ÛŒ د٠اع Ø…Ø Ø§Ù†Ù‡Ø§ Ø¨Ø¹Ø ¯ ازیک گ٠ت ÙÙ وŒ است Ú©Ù‡ ØØر ماه اریÙ″ ر ار شد.

… ″ÛŒ ن، Ù‡Ù. ¯ÙˆÙ » ¨Ø§ یکد یگر دیدار کنند.

سپس روز بعد نظ … انسی Ù¾ وسی ر Ø … § Ù† د » ریج برای Ú Ú©Ø±Ø¯Ù† ‡â€ŒØ§Ù†Ø¯.

… ˆØ¯ Ú©Ù‡ ین §Ù…ÛŒ Øر ø©Ø±ØØØرزمایشی ةه اع Ø «ØØØ ØÙ‡ دنگنده‌ها، ¯Ø§ †Ù‡ … … دهند.

به اعلامپنتاگو٠† ©ÛŒ §Ù… Ú ©Ø±Ø¯ Ø » در مرکز Ù¾Ø²Ø “Then…” ¨Ú¯ÛŒØ±Ø¯ØŒ Ù » Ù “خوا٠‡ØØ ¯ کرد.

تنی است Ú©Ù‡ وزیر د٠اع آمریکا پس اØØØØØØس ثا نه‌ای دست به گریبان است.

„ا ù … ان … Ù‡ Ùˆ ÙˆØ Ø§ÛŒÙ Ø®ÙˆØ¯ را از سر گر٠ته است.

Ù† Ù… Ø´Ù…Ø ´ÛŒØ± مشترک Û²Û°Û²Û´A» اد Ùˆ ¨ ا Ù‡ د٠«تمرکز دگی گشت‌زنی Ø¯Ø±Û ŒØ§ÛŒÛŒ – ر می، Ù…Ù” ا »

Ø´ÛŒ سخنگوی ارتش بود ©Ù ‡ Ù‡ Ø “Then” Øام ″Ø ¨ ØªØ §ÛŒÙˆØ§Ù† Ùˆ Ù‡Ø “Then” “Then” “Then” روهای Ø ®Ø§Ø±Ø¬ÛŒÂ» است.

چین این این رزمایش با Ù ‡Ø¯Ù مت ات

… †Ø¯ Ùˆ Ù″ Ø Ø © © © © Ø © Ù

منبع: https://www.irna.ir/news/85489255/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1